Start

Lokaler ombyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av Lokaler. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Lokaler ombyggnad
Ladda nerBeskrivning
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling vid projektering
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling vid projektering
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar och rörBasnivåTotalentreprenad
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar och rörAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad