Start

Objektsanpassad miljöplan

Nivå: Basnivå

Miljöplanen utgör grunden för arbetet med miljö- och energikraven under projektering och produktion. Det är därför av stor vikt att miljöplanen motsvarar de krav som ställts i upphandlingen och i miljöprogrammet samt att planen också beskriver hur ansvar, provning och kontroll fördelas. Genom att sätta en kvalitetsnivå på arbetet med milöplanen kan förutsättningen för att realisera miljö- och energikraven stärkas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10929:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska