Startsida

Entreprenad - utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av lokaler så som kontor och liknande.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Entreprenad - utförandeentreprenader
Expandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskrav
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderAvancerad nivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Överlämnande, energiaspekter vid utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier