Start

Entreprenad - utförandeentreprenader

Här finns kriterier som avser miljöanpassade renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad av lokaler så som kontor och liknande.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Entreprenad - utförandeentreprenader
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderAvancerad nivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation