Start

Lufttäthet - utförandeentreprenader

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda. Kriteriet är ett övergripande funktionskrav som tillsammans med övriga energikriterier är avsedda att styra projekteringen av byggnadens energifunktionskrav på energi- och ventilationssystem, byggdelar med mera. Vid ombyggnad kan kravet ställas på att projekteringen ska följas snarare än att åtgärderna ska garantera att tätheten nås.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10972:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska