Start

System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkter

Nivå: Basnivå

För att beställaren ska ha möjlighet att kontrollera om krav på miljö- och hälsofarliga ämnen har följts behövs en systematisk dokumentation. Den systematiska dokumentationen behöver innehålla information om de varor, material och kemiska produkter som byggs in eller används i projektet. Hur dokumentationen ska systematiseras och vad den bör innehålla behöver då styras upp. Det sker här genom att det ska finnas ett system för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkter 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10938:2
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska