Start

Totalentreprenad

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad vid ombyggnad eller renovering.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Pumpar och rörBasnivå
Pumpar och rörAvancerad nivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikation
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåKvalificeringskrav
System för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för ökad lufttäthetBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikation
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Samråd för ökad lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva fönster vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva fönster vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggAvancerad nivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
U-medel för yttertak eller vindbjälklagBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av ventilationssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Energiredovisning i styr- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Täthet i nya kanalerBasnivåTeknisk specifikation
Täthet i befintliga kanalerBasnivåTeknisk specifikation
Plan för överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikation
Överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikation
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikation
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskrav
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikation
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor