Startsida

Totalentreprenad

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad vid ombyggnad eller renovering.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Totalentreprenad
Expandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Kompetens för materialinventering vid ombyggnadBasnivåKvalificeringskrav
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikation
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåKvalificeringskrav
System för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för ökad lufttäthetBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikation
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Samråd för ökad lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva fönster vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva fönster vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva glaspartier vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Åtgärder för bevarade fönster och glaspartier vid ombyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggAvancerad nivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
U-medel för yttertak eller vindbjälklagBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av ventilationssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Energiredovisning i styr- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinning, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat i system med värmepump, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat i system utan värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikation
Täthet i nya kanalerBasnivåTeknisk specifikation
Täthet i nya kanalerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Täthet i befintliga kanalerBasnivåTeknisk specifikation
Isolering av kanaler, ombyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Hiss, effektivitet för induktionsmotorBasnivåTeknisk specifikation
Hiss, högeffektiv elmotor (PMSM)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Plan för överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikation
Överlämning för energieffektiv drift (vid totalentreprenad)BasnivåTeknisk specifikation
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikation
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikation
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskrav
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kontroll av projekteringen avseende bullerBasnivåTeknisk specifikation
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikation
Mätning och dokumentation av ljud och bullerBasnivåTeknisk specifikation
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöplan produktion till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier