Start

Projektering för ökad lufttäthet

Nivå: Basnivå

Kriteriet tillsammans med övriga energikriterier är avsedda att styra projekteringen av byggnadens funktionskrav på energi- och ventilationssystem, byggdelar med mera. Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10946:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska