Start

Lufttäthet

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda. Vid ombyggnad kan kravet ställas på nivån i projekteringen snarare än produktionsskedet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10947:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska