Start

Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimat

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Ju tidigare i byggprocessen som kraven på ett bra inneklimat hanteras och kraven byggs in i handlingar som styr byggprocessen desto säkrare är det att kraven tillåts styra utformningen av byggnaden och leder till förutsättningar för att byggnaden ska klara att upprätthålla ett bra inneklimat.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11425
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska