Start

Upphandling vid programskedet

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid programskedet
Ladda nerBeskrivning
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling vid ombyggnad Kontorslokaler - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation