Start

God projektkultur

Nivå: Avancerad nivå

Detta kontraktsvillkor syftar till att ge förutsättningar för att minska fel, brister och skador i projektet genom att utveckla en god projektkultur. Vetenskaplig evidens talar för att uppkomsten av många fel, brister och skador hänger samman med förekomsten av dålig projektkultur. Projektkulturen är inte det enda sättet att arbeta med frågorna men utgör ett viktigt komplement för att åstadkomma en verklig förbättring på det operativa planet. Förutom att fel, brister och skador innebär ineffektiv användning av beställarnas finansiella resurser och slöseri med skattemedel, så är det i sig ett miljöproblem när byggmaterial och andra resurser måste kasseras på grund av skador eller andra felaktigheter. Ineffektiv användning av material leder bland annat till onödig belastning på klimatet och på naturresurser. Upphandlingen bör därför innehålla en beskrivning av, och villkoren för, hur en kultur som motverkar fel, brister och skador i projektet ska byggas.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11557
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska