Start

Materialinventering, kompetens

Nivå: Basnivå

Detta krav syftar till att ge förutsättningar för att genomföra en korrekt materialinventering, något som kräver både kunskap och erfarenhet. En materialinventering görs före åtgärder som omfattar ombyggnad eller rivning. Det är en förutsättning för att rivningsavfallet ska kunna hanteras och tas om hand på ett säkert sätt.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10572:2
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska