Startsida

Lokaler nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av Lokaler. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Lokaler nybyggnad
Expandera rad för mer information
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
System för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus, solskydd och fönster, i lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus-, solskydd- och fönsterutredning, för lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Uppvärmning av serviceutrymmen, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Minimering av tryckfall i ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Energiredovisning i styr- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av ventilationssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Efterfrågestyrd ventilation (DCV)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Variabelstyrd ventilation (VAV)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinning, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmepump, lokalerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Givare och mätareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ÖverlämningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verifiering av energikrav under garantiperiodenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DagvattenomhändertagandeBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kontroll av projekteringen avseende bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
BullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mätning och dokumentation av ljud och bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan produktion till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader