Start

Lokaler nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av Lokaler. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Lokaler nybyggnad
Ladda nerBeskrivning
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering