Start

Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenad

Nivå: Basnivå

Detta krav syftar till att minskning av klimatpåverkan från produktionen. Minskad klimatpåverkan ska ske genom aktiva val och åtgärder och resultatet ska beräknas. Kravet ger förutsättningar för tillräcklig kvalité, på klimatarbetet och klimatberäkningarna. Observera att kravet inte kräver klimatberäkningar vid anbudslämning utan först under kontraktstiden. Klimatdeklaration enligt lag innebär att klimatbelastningen ska deklareras men innebär ännu inte att klimatpåverkan måste minska. För att uppnå minskad klimatbelastning bör föreliggande upphandlingskrav ställas. För upphandling av hjälp med att ta fram en lagstadgad klimatdeklaration finns ett eget krav. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11490
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska