Start

Entreprenad - utförandeentreprenader

Kriterierna kan användas för att ställa krav vid olika former av utförandeentreprenader vid nybyggnad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad. 

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Entreprenad - utförandeentreprenader
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder, nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderAvancerad nivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Överlämnande, energiaspekter vid utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation