Start

Entreprenad - utförandeentreprenader

Kriterierna kan användas för att ställa krav vid olika former av utförandeentreprenader vid nybyggnad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad. 

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Entreprenad - utförandeentreprenader
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Lufttäthet - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderAvancerad nivåTeknisk specifikation
Lufttäthet - utförandeentreprenaderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation