Start

Samråd för lufttäthet

Nivå: Basnivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda och förhindra fuktskador. Samråd mellan projektör och utförare behövs för att säkra projekterad lösning kan genomföras och genomförs utan avvikelser som orsakar otätheter.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11001:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska