Start

Resurser och avfall - Sortering av plastfraktioner

Nivå: Basnivå

Kravet syftar till att ge stöd i att sortera ut och specificera de stora plastflödena inom byggverksamheten för att möjliggöra återvinning och en ökad materialåteranvändning av plast som ingår i bygg-och rivningsavfall.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11505
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska