Start

Förpackningar bygg och anläggning

Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom bygg och anläggning. Förpackningar och emballageplast är det största användningsområdet av plast, vilket utgör cirka 30 procent av plastflödet i Sverige. Bygg och anläggning är ett inköpsområde med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar bygg och anläggning
Ladda nerBeskrivning
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom bygg och anläggningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Förpackningar av materialåtervunnen plastAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor