Start

Så kan offentliga inköp bidra till en cirkulär ekonomi och hållbar plastanvändning

Publicerad 03 februari 2021

Regeringen presenterade häromveckan en handlingsplan för en cirkulär ekonomi, där offentlig upphandling pekas ut som en viktig pusselbit för en långsiktig och hållbar klimatomställning av samhället. Nu lanserar vi nytt stöd som svarar på hur det kan gå till att upphandla för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Stödet riktar sig till flera roller, såsom politiker och beslutsfattare, miljösamordnare, beställare i offentlig sektor, upphandlare och leverantörer.

För att gå mot en långsiktig och hållbar omställning av samhället med hänsyn till klimatet kräver det att vi börjar tänka nytt. Både inom privat och offentlig sektor. Vårt vanliga linjära tänk vid inköp behöver förändras till hållbart, fossilfritt och cirkulärt.

Cirkulärt tänk i hela organisationen

I en cirkulär ekonomi handlar det om att öka livslängden på produkterna så långt som möjligt och att de till slut återvinns. Men den första frågan att ställa sig inför ett inköp är om produkten egentligen behövs. Eller kan man lösa behovet på ett annat sätt? Det handlar om en omställning av invanda mönster och beteenden och det kan kännas svårt.

– Behoven till ett inköp finns ofta långt ifrån inköpsorganisationen och det är därför viktigt att alla är med på att tänka cirkulärt. Upphandling för en cirkulär ekonomi är inget som kan drivas av en inköpsavdelning ensamt. För att lyckas behöver det vara tydligt i organisationen att det är hållbarhet som gäller i alla led. Det är alltså en omställning i hela organisationen likväl som i det enskilda inköpet, säger Nassira El Kadaoui, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Plasten måste minska

– En hållbar plastanvändning handlar också mycket om cirkulär ekonomi. Plast är en bra, och i dagsläget nödvändig, produkt i många fall. Men vi vet att plasten måste minska för att Sverige som land ska nå beslutade klimatmål. När vi tagit fram stödet för en hållbar plastupphandling har fokus varit åtgärder för att minska, cirkulera och tänka nytt kring varor och tjänster som innehåller plast, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

I de två stöd som vi nu lanserar tas ett helhetsgrepp kring frågan om upphandling för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning. Här finns beskrivet vad som krävs av hela organisationen för att omställningen ska kunna ske, men också konkret stöd för den enskilda upphandlingen

Stöd för upphandling för att främja en cirkulär ekonomi

Stödet innehåller bland annat:

 • Verktyg för omställning, såsom avfallstrappan och mål och strategier för cirkulär ekonomi
 • Cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen
 • Hållbarhetskriterier för cirkulär ekonomi
 • Affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi
 • Lärande exempel – hur offentliga organisationer och leverantörer arbetar med olika affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi.

Stöd för upphandling för en hållbar plastanvändning

Stödet innehåller bland annat:

 • Hur man planerar och genomför en hållbar plastupphandling
 • Plastupphandling inom olika inköpsområden:
  • förpackningar och emballage
  • livsmedel och måltidstjänster
  • event och konferens
  • bygg och fastighet
  • vården
  • andra produktområden
 • Guide för olika plastsorter
 • Exempelformulär för inventering och behovsanalys inför en hållbar plastupphandling
 • Lärande exempel – hur offentliga organisationer och leverantörer arbetar för en hållbar plastanvändning i offentlig sektor.