Start

Miljösamordnare vid utförarentreprenader

Nivå: Basnivå

Samordnande och koordinerande ansvar behövs för att slå vakt om miljökraven på byggnaden och miljöhänsynen på byggarbetsplatsen och se till att dessa inte försvinner i byggprocessen. <br />Namngivning av ansvariga ökar tyngden i ansvaret och ger beställaren möjlighet till bättre insyn i entreprenaden.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10927:1
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska