Start

Säkerställ klimatkrav i betonghantering

Nivå: Basnivå

Valet av betongkvalitet har en betydande påverkan på ett projekts totala klimatpåverkan. Syftet med detta kontraktsvillkor är att säkerställa den låga klimatpåverkan som valts i projekteringen eller tidigare, genom val av betongkvalitet med lägre klimatpåverkan. Begränsningen vid val av betong är ofta den satta tidplanen med krav på uttorkningstider. Genom att i god tid planera för den kravställda betongkvaliteten ges förutsättningar att efterleva kravet. För siffersatta krav på minskad klimatpåverkan finns andra krav som bör användas.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11491
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska