Start

Variabelstyrd ventilation (VAV)

Nivå: Basnivå

Genom att minska luftflöden i lokaler där ingen för tillfället vistas så kan energi för både uppvärmning och fläktar sparas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11056
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska