Start

Totalentreprenad

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Ljudklass för installationerBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskrav
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåKvalificeringskrav
System för uppföljning av energikrav, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikation
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Energi- och dagsljusutredning av fönster och glaspartier, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Uppvärmning av serviceutrymmen, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Energiredovisning i styr- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av ventilationssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Efterfrågestyrd ventilation (DCV)BasnivåTeknisk specifikation
Variabelstyrd ventilation (VAV)BasnivåTeknisk specifikation
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem, lokalerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Täthet i nya kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Pumpar och rörBasnivå
Pumpar och rörAvancerad nivåTeknisk specifikation
Givare och mätareBasnivåTeknisk specifikation
ÖverlämningBasnivåTeknisk specifikation
Verifiering av energikrav under garantiperiodenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikation
DagvattenomhändertagandeBasnivåTeknisk specifikation
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskrav
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
BullerBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor