Start

Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem

Nivå: Basnivå

Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemet är nödvändig för att kunna följa upp och verifiera byggnadens energianvändning och för att kunna se att beställarens krav på byggnadens prestanda har uppnåtts.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10996:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska