Start

Styrning av ventilationssystem, lokaler

Nivå: Basnivå

Styrning av ventilationssystemet är nödvändig för att kunna följa upp och verifiera byggnadens energianvändning och ventilation och se att beställaren krav på byggnaden har uppnåtts.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11054
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska