Start

Lufttäthetsplan

Nivå: Basnivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda och förhindra fuktskador. En plan behövs för att säkra att projekterad lösning kan genomföras utan avvikelser som riskerar tätheten och planer för hur arbetet med tätheten kan följas upp.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10985:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska