Start

Upphandling vid programskedet

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid programskedet
Ladda nerBeskrivning
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, kontorslokaler och liknandeSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation