Start

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid projektering
Ladda nerBeskrivning
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation