Start

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid projektering
Ladda nerBeskrivning
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat kontorslokaler och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor