Startsida

Läkemedel

Kriteriegrupp

Läkemedel
Expandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriteriumSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel

Ladda ner valda kriterier