Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Läkemedel

Kriteriegrupp

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel

Ladda ner valda kriterier