Startsida

Läkemedel

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Läkemedel
Expandera rad för mer information
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriteriumSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel

Ladda ner valda kriterier