Start

Läkemedel

Läkemedel är viktiga för att förebygga, lindra och behandla sjukdomar. Användningen av läkemedel kan även påverka vår miljö och hälsa negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning. Eftersom läkemedel är motståndskraftiga mot nedbrytning och även biologiskt aktiva vid låga koncentrationer är det viktigt att ta ansvar för hela kedjan från tillverkning till avfallshantering. Här hittar du hållbarhetskriterier som bidrar till att begränsa miljö- och klimatpåverkan vid tillverkning och användning av läkemedel.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Jämför kriterier
Läkemedel
Ladda nerBeskrivning
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriteriumSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLäkemedel
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLäkemedel