Start

Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedel

Nivå: Basnivå

Syftet med kontraktsvillkoret är att säkerställa att leverantören tillämpar rutiner för att kartlägga och hantera risker för utsläpp av aktiv läkemedelssubstans (API) till miljön, för att kunna vidta relevanta åtgärder så att tillverkning av läkemedlen ger upphov till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Kriterieinformation