Start

Läkemedel

Läkemedel är viktiga för att förebygga, lindra och behandla sjukdomar . Användningen av läkemedel kan påverka även vår miljö och hälsa negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning. Eftersom läkemedel är motståndskraftiga mot nedbrytning och även biologiskt aktiva vid låga koncentrationer är det viktigt att ta ansvar för hela kedjan från tillverkning till avfallshantering. Här hittar du hållbarhetskriterier som bidrar till att begränsa miljö- och klimatpåverkan vid tillverkning och användning av läkemedel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Läkemedel
Ladda nerBeskrivning
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriteriumSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor