Start

Läkemedel

Här hittar du kriterier som bidrar till att begränsa miljö- och klimatpåverkan vid tillverkning och användning av läkemedel. Användningen av läkemedel kan påverka vår miljö och hälsa negativt vid tillverkningen och både under och efter användning. Läkemedel är också motståndskraftiga mot nedbrytning. Därför är det viktigt att ta ansvar för hela kedjan, från tillverkning till vattenrening och avfallshantering.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Läkemedel
Ladda nerBeskrivning
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriteriumSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor