Startsida

Läkemedel

Läkemedel är viktiga för att förebygga, lindra och behandla sjukdomar men användningen av läkemedel bidrar också till en betydande miljö- och klimatpåverkan. För att ge önskad effekt vid behandling är läkemedel oftast motståndskraftiga mot nedbrytning och biologiskt aktiva även vid låga koncentrationer. Rester av läkemedel kan därför påverka hälsa och miljö negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Läkemedel
Expandera rad för mer information
Information om i vilket land som formulering till läkemedel skerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om i vilket land som tillverkning av API skerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API skerSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriteriumSpjutspetsnivåTilldelningskriterier
Tillgänglig miljöinformation för läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för att hantera risker för utsläpp av API till miljön vid tillverkning av läkemedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier