Start

Information om i vilket land som tillverkning av API sker

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med tilldelningskriteriet är en ökad öppenhet och spårbarhet vid tillverkning av aktiv läkemedelssubstans (API). Information om var tillverkning av API sker för de läkemedel som omfattas av avtalet ger upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att kartlägga miljömässiga- och sociala risker och att prioritera uppföljningsinsatser.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11225
Grupp:
Läkemedel