Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om i vilket land som tillverkning av API sker

Krav ID
11225
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag per position] ska leverantören tillhandahålla information om var (land eller länder) tillverkning av aktiv läkemedelssubstans (API) som ingår i offererat/offererade läkemedel sker.

Uppfylls tilldelningskriteriet ska leverantören under avtalets löptid utan oskäligt uppehåll informera om eventuella förändringar avseende var (land eller länder) tillverkning av API sker, för de läkemedel som leverantören har lämnat information om.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts