Start

Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel sker

Nivå: Spjutspetsnivå

Syftet med tilldelningskriteriet är en ökad öppenhet och spårbarhet vid formulering av aktiv läkemedelssubstans (API) till läkemedel. Information om var formulering av de läkemedel som omfattas av avtalet sker ger upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att kartlägga och prioritera miljömässiga  och sociala risker och eventuella uppföljningsinsatser.

Kriterieinformation