Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om i vilken produktionsanläggning som formulering av läkemedel sker

Krav ID
11369
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag per position] ska leverantören tillhandahålla information om var (produktionsanläggningens namn och adress/er) formulering till offererat/offererade läkemedel sker. Alla produktionsanläggningar ska anges om offererat läkemedlet tillverkas på fler än en fabrik.

Uppfylls tilldelningskriteriet ska leverantören under avtalets löptid utan oskäligt uppehåll informera om eventuella ändringar avseende var (produktionsanläggningens namn och adress/er) formulering till läkemedel sker, för de läkemedel som leverantören har lämnat information om.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts