Start

Tillgänglig miljöinformation för läkemedel

Nivå: Basnivå

Syftet är att öka tillgänglig miljöinformation om läkemedels inneboende miljöbelastande egenskaper och miljörisker vid användning av avtalade läkemedel under avtalets löptid. Det är angeläget att miljöinformation finns tillgänglig.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11368
Grupp:
Läkemedel