Start

Tillgänglig miljöinformation för läkemedel, tilldelningskriterium

Nivå: Spjutspetsnivå

Syftet med tilldelningskriteriet är att öka tillgänglig miljöinformation om läkemedels inneboende miljöbelastande egenskaper och miljörisker när det gäller läkemedel som godkändes före nuvarande lagstiftning från 2006. Det är av vikt att kunna offentliggöra så mycket miljöinformation som möjligt, även när det inte finns någon skyldighet att göra det.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11222
Grupp:
Läkemedel