Start

Information om i vilket land som formulering till läkemedel sker

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med tilldelningskriteriet är en ökad öppenhet och spårbarhet vid formulering av aktiv läkemedelssubstans (API) till läkemedel. Information om var formulering av de läkemedel som omfattas av avtalet sker ger upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att kartlägga och prioritera eventuella miljömässiga-och sociala risker och uppföljningsinsatser.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11223
Grupp:
Läkemedel