Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om i vilket land som formulering till läkemedel sker

Krav ID
11223
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag per position] ska leverantören tillhandahålla information om var (land eller länder) formulering av aktiv läkemedelssubstans (API) till offererat/offererade läkemedel sker.

Uppfylls tilldelningskriteriet för ett eller flera läkemedel ska leverantören under avtalets löptid utan oskäligt uppehåll informera den upphandlande myndigheten om eventuella förändringar avseende var (land eller länder) formulering av API till läkemedel sker, för de läkemedel som leverantören har lämnat information om.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts