Startsida

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Om arbetet utförs i Sverige ska villkor om lön, semester och arbetstid fastställas enligt ett centralt kollektivavtal.

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal
Expandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor tvätteriarbetareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor snöskottare på takBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor skogsvårdareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor parkskötareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor måleriarbetenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor för taxiförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor för städtjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor flyttjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AMA AFBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AFFBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mallBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall

Ladda ner valda kriterier