Start

Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden

Filtrering

Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Ladda nerBeskrivning
Arbetsrättsliga villkor för taxiförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor för väg- och banarbetenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor för städtjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor snöskottare på takBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor måleriarbetenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor skogsvårdareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor skötsel av grönyteområdenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor tvätteriarbetareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor flyttjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor för byggarbetareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor