Start

Arbetsrättsliga villkor för taxiförare

Nivå: Basnivå

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet. Villkoren ska gälla både i leverantörens egen verksamhet och hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. De arbetsrättsliga villkoren omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17. kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap. 2 – 5 §§ LUF och 14 kap. 2 – 5 §§ LUK). Villkoren för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Taxiavtalet – förare mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Kollektivavtalets giltighetstid: 2023-07-01 till och med 2025-08-31.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11104:4
Grupp:
Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Engelska:
Finns inte på engelska