Start

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AMA AF

Nivå: Basnivå

Villkoren syftar till att säkerställa att de arbetstagare som utför offentliga entreprenadkontrakt i Sverige har rätt till de villkor om lön, semester och arbetstid som arbetsmarknadens parter har kommit överens om.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11262
Grupp:
Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Engelska:
Finns inte på engelska