Start

Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling för arbete som utförs i Sverige

Publicerad 26 april 2018
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2018
  • Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal
Arbetsrättsliga villkor för arbete som utförs i Sverige
Rubrik
Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling för arbete som utförs i Sverige
Beskrivning
Tillämpningsstödet innehåller förklarande texter och kommentarer till kontraktsvillkoren och stöd vid tillämpningen av dessa villkor.
Format
Filstorlek
4.4 MB

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar för tillämpning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar (Villkor för fullgörande av kontrakt). Detta tillämpningsstöd innehåller förklarande texter och kommentarer till kontraktsvillkoren och bilagorna och utgör ett stöd till upphandlande myndigheter samt till anbudsgivare och leverantörer vid tillämpning av arbetsrättsliga villkor. Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som tillämpas. Dokumenten består av: kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor, bilaga 1 - arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid (”Villkoren”), bilaga 2 – formulär för egenrapportering, bilaga 3 – exempel på tids- och åtgärdsplan.