Start

Kyckling-, kalkon- och hönskött

Kött från kyckling, kalkon och höns orsakar låga utsläpp av växthusgaser per kilo kött i jämförelse med annat kött, men mer än för vegetabilier. Vid produktion av kycklingkött har fodret en stor inverkan på köttets klimatpåverkan. Djurhälsa och djurskydd är också viktiga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till vid upphandling.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kyckling-, kalkon- och hönskött
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Ekologisk vara - tillägg kyckling, höns och äggAvancerad nivåTeknisk specifikationKycklingkött
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Kompetens för transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Bedövning vid slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKycklingkött
Minimerad antibiotikaanvändning - kycklingAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKycklingkött
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKycklingkött
Raser med begränsad tillväxthastighet- kycklingSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Foder utan fiskråvara - kycklingBasnivåTeknisk specifikationKycklingkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKycklingkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Kompetens för transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Bedövning vid slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKalkonkött
Minimerad antibiotikaanvändning - kalkonAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKalkonkött
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKalkonkött
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationKalkonkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkonkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Ekologisk vara - tillägg kyckling, höns och äggAvancerad nivåTeknisk specifikationHönskött
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Kompetens för transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Bedövning vid slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorHönskött
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationHönskött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationHönskött
Minimerad antibiotikaanvändning - kycklingAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Minimerad antibiotikaanvändning - kalkonAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Kompetens för transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Bedövning vid slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Foder utan fiskråvara - kycklingBasnivåTeknisk specifikationKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket kyckling, kalkon och höns Nationella Livsmedelsstrategin