Start

Bedövning vid slakt - kyckling, kalkon, höns

Nivå: Basnivå

En slaktmetod som innebär att djuret är bedövat vid slakt är mycket viktig ur djurskyddssynpunkt. Grundregeln inom EU är att djur ska bedövas innan slakt men medlemsstaterna får medge undantag av religiösa eller kulturella skäl. De flesta medlemsstater medger sådant undantag, men exempelvis inte Sverige.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10418:3
Grupp:
Kycklingkött