Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bedövning vid slakt - kyckling och kalkon

Krav ID
10418:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från djur som varit helt bedövade när avblodning sker och helt medvetslösa fram tills dess att döden inträder. Elektrisk bedövning, bedövning med koldioxid eller inerta gaser (kväve och/eller argon) är tillåtna bedövningsmetoder vid slakt av fjäderfän.

Vid elektrisk bedövning av fjäderfän då huvudet passerar genom ett vattenbad ska strömstyrkan, vid användning av 50-200 Hz växelström, för varje djur uppgå till minst 0,12 Ampere för kyckling och 0,25 Ampere för kalkon. Strömstyrkan ska upprätthållas till dess att djuret är bedövat.

Vid koldioxidbedövning av fjäderfän ska registrering av koldioxidkoncentrationen ske på en nivå som gör det möjligt att kontrollera att den koncentration och tidsperiod som används är tillräcklig för att djuren ska vara helt medvetslösa. Bedövningen ska ske i minst två faser. I början av exponeringen ska koldioxidhalten vara högst 40%, följt av en högre koncentration när djuren förlorat medvetandet.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts