Start

Kycklingkött

Kött från kyckling, kalkon och höns orsakar låga utsläpp av växthusgaser per kilo kött i jämförelse med annat kött, men mer än för vegetabilier. Vid produktion av kycklingkött har fodret en stor inverkan på köttets klimatpåverkan. Djurhälsa och djurskydd är också viktiga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till vid upphandling.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kycklingkött
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg kyckling, höns och äggAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikation
Transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens för transport av djur till slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikation
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Minimerad antibiotikaanvändning - kycklingAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Raser med begränsad tillväxthastighet- kycklingSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikation
Foder utan fiskråvara - kycklingBasnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation