Start

Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling

Nivå: Avancerad nivå

När krav ställs på minimerad antibiotikaanvändning kan det bidra till att antibiotika endast används när det är nödvändigt för djurens hälsa. En hög användning av antibiotika i produktionen av animalier har ett samband med ökad utveckling av resistens mot antibiotika.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11246:1
Grupp:
Kycklingkött