Start

Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, höns

Nivå: Basnivå

När krav ställs på ansvarsfull antibiotikaanvändning kan det bidra till att antibiotika endast används när det är nödvändigt för djurens hälsa. En hög användning av antibiotika i produktionen av animalier har ett samband med ökad utveckling av resistens mot antibiotika, vilket innebär ett hot mot den globala folkhälsan. Hög antibiotikaanvändning är samtidigt en hållbarhetsutmaning. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11245:1
Grupp:
Kycklingkött